Психологическо
консултиране
Психотерапия

Индивидуална

Фамилна

Детско-юношеска

Психотерапия

Какво е психотерапия?

Психотерапията е грижа, опознаване и преосмисляне на вътрешния свят. Тя е дълъг път на съзидателен процес и преоткриване на себе си. Резултатите зависят от качеството и съвместната работа между човека и психотерапевта и са дълготрайни и след приключване на психотерапията. Тя би била невъзможна в контекста на приятелски разговори с обкръжението, защото поведението ни и трудностите, които преживяваме са в следствие на несъзнавани фактори, които могат да бъдат изследвани само в психотерапевтичния процес.

Защо и кога да се обърна към психотерапевт?

Всички изпитваме емоционални и психически затруднения в различни моменти от живота си. Не е необходимо причините да бъдат необратими, за да се потърси специалист. Много хора са успешни в кариерата, в семейството си, но не се чувстват добре в „своята кожа“ поради усещане за потиснатост, напрежение или празнота. Други се обръщат към психотерапевт, защото изпитват различни затруднения: при преодоляването на преживяна раздяла или загуба; при отгеждането и възпитанието на децата си; в изграждането на трайни значими връзки и др.; Всеки може да изпитва трудности и проблеми, а желанието да се погрижиш за себе си е причина за пристъпване в първата крачка към промяната за по-пълноценен живот.

Коя е първата стъпка?

Необходимо е първоначално да се направи консултация със специалист и да се изследва ситуацията, представляваща затруднение. Поради индивидуалния опит и уникалната природа на личността, нужно е причините да бъдат разгледани в конкретния контекст на човек.

Психологическото консултиране е в рамките на 2-3 сесии. По време на тези срещи се изгражда цялостна оценка на трудностите и се предлага възможност за психотерапевтична работа в зависимост от мотивацията и нуждите на човек. Той може да се възползва от консултиране и без да продължава с дългосрочен терапевтичен процес.

Какво е психотерапия?

Защо и кога да се обърна към психотерапевт?

Коя е първата стъпка?

За мен

mm

Аз съм психолог и психотерапевт на деца, юноши и възрастни. Подхождам с разбиране и уважение към трудностите и преживяванията, с които човек се обръща към мен с желание да опознае своя вътрешен свят, търсейки подкрепа и нови начини за справяне. Моята роля е да осигуря сигурно пространство – една нова възможност за преживяване и себепознание, която разкрива нови хоризонти за мирогледа – вътрешния и външния.

М. Иванова

 • Семестриално завършила магистърската програма - Клинична психология с психоаналитична перспектива в НБУ.
  2021
 • Майсторско ниво в Позитивна психотерапия и работа под супервизия
  2020
 • Обучение
  За треньор по Емоционална интелигентност - Българския институт за социална и Емоционалнa интелигентност – BISEI
  2019
 • Базисно обучение
  в Позитивна психотерапия
  2016
 • Бакалавър
  по Психология - модул Клинична психология в НБУ
  2015

Образование

Услуги

Психологическото консултиране е в рамките на 2-3 сесии. По време на тези срещи се изследва ситуацията довелa до затруднение в жизнения път на човек. След достигане на уговорения брой сесии, терапевтът прави обобщение и се обсъжда възможността за психотерапевтична работа в зависимост от мотивацията и нуждите на човек. Той може да се възползва от консултиране и без да продължава с дългосрочен терапевтичен процес.

Психотерапията е дългосрочен съвместен процес между психотерапевта и човека, нуждаещ се от промяна. Има за цел да подобри качеството му на живот, чрез осъзнаване на емоциите и поведението си и чрез опознаване на вътрешния си свят, като по този начин се изграждат нови умения за справяне. Психотерапията е средство, което допринася за щастлив и пълноценен живот, помагайки на човек да се развива.

0896 792 512

info@mariyanatherapy.com

  Name

  Email

  Subject

  Message

  Контакти